Monografie Akademii Jagiellońskiej

Osoba – Wychowanie – Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne

Ireneusz Werbiński

Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
dr Eugeniusz Suwiński, Akademia Jagiellońska, Toruń

Korekta: Anna Filipska, Marta Malinowska-Reich
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Mariusz Syguła

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Ireneusz Werbiński
Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c.
Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2023

Zobacz też

Zobacz więcej