Monografie Kolegium Jagielońskiego

Autoformacja dziś

Elwira Balcer

Recenzenci:
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
dr hab. Edward Nycz, prof. UO

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Redakcja i korekta: Bartłomiej Kuczkowski

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Paweł Banasiak

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c.
oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy & Elwira Balcer

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2021

Zobacz też

Cohesion and Business Policy in V4 Countries

Oldřich Hájek

Prawne problemy tragedii smoleńskiej. Teksty i materiały.

Grzegorz Górski

Działalność
Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka
w Toruniu
w latach 1964–2020

Dagna Czerwonka

Panorama problematyki współczesnego ojcostwa

Anna Więcławska

Quo vadis nauczycielu?”

Renata Brzezińska

Liberum Veto – chluba czy przekleństwo

Michał Zbigniew Dankowski

Formularz kontaktowy

„Autoformacja dziś”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.