Monografie Kolegium Jagielońskiego

Autoformacja dziś

Elwira Balcer

Recenzenci:
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
dr hab. Edward Nycz, prof. UO

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Redakcja i korekta: Bartłomiej Kuczkowski

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Paweł Banasiak

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c.
oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy & Elwira Balcer

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej