Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

Andrzej Potoczek

Recenzenci:
ks. dr hab. Mirosław Michalski
prof. dr hab. Jerzy Olszewski

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Korekta: Paweł Jaroniak

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Andrzej Potoczek

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Zobacz też

Zobacz więcej