Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Wrzesień 1939. Nowe spojrzenie.

Grzegorz Górski

Niniejsza monografia to nowa interpretacja faktów z ostatnich miesięcy pokoju i samej kampanii wrześniowej.

Kampania wrześniowa, poprzedzająca ją walka dyplomatyczna, toczące się w jej trakcie działania zbrojne, wreszcie jej następstwa dla Polski – to wszystko ciągle jest przedmiotem niezmiernie pasjonujących badań i studiów. Wydarzenia te, podobnie jak inne dziejowe przełomy historyczne, często są opisywane z punktu widzenia narracji historycznej, która w danym kontekście politycznym i społecznym jest dominująca i pożądana przez różne ośrodki opiniotwórcze. Publikacja rzuca na te wydarzenia nowe światło i skłania do ponownej dyskusji na temat tych kluczowych z perspektywy naszej historii wydarzeń.

Redakcja:
Grzegorz Górski

Wydawca:
Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

ISBN 978-83-65824-02-8

Zobacz też

Zobacz więcej