Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Bezpieczeństwo jako obszar zarządzania jednostką terytorialną

Andrzej Potoczek

Redakcja:
Grzegorz Górski
Krzysztof Garczewski
Anna Garczewska
Andrzej Potoczek

Recenzenci:
ks. dr hab. Mirosław Michalski – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
dr hab. Antoni Olak – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ISBN 978-83-65824-23-3

Wydawca: Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

Zobacz też

Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe: geneza – rozwój – perspektywy

Michał Zbigniew Dankowski

Quo vadis nauczycielu?”

Renata Brzezińska

Bezpieczeństwo w Polsce i Europie – wybrane aspekty

Grzegorz Górski, Krzysztof Garczewski, Anna Garczewska, Andrzej Potoczek

Selected studies on Polish Constitutional History

Grzegorz Górski

Zamknięte
miasta Rosji
Aspekty
prawnoustrojowe
i społeczne

Magdalena Micińska

Administracja
publiczna
w II Rzeczypospolitej

Grzegorz Górski, Joanna Górska-Szymczak

Formularz kontaktowy

„Bezpieczeństwo jako obszar zarządzania jednostką terytorialną”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.